Sinh năm 1963 tại Hà Nội, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1987. Tốt nghiệp khoa Nga Văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1990.

Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2004. Hiện là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ, Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Tiếng Việt cho người nước ngoài.