Sinh năm 1981 tại Sông Bé, Việt Nam. Tốt nghiệp ngành Tiếng Nga và Tiếng Anh Trường ĐHSP TP HCM năm 2004; ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Trường ĐH Ngoại Thương CS2 TP HCM năm 2014. Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2016. Chuyên môn: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Ngôn ngữ học. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Hiện là Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp HCM.

Thỉnh giảng CĐ Đường sắt SG, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH), ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM (HUFLIT), ĐH Chungwoon, Hàn Quốc.

Các công trình đã công bố: Các đặc điểm tri nhận cơ bản của động từ tri giác (Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM, 2015); Các yếu tố chi phối không gian tri nhận của động từ tri giác (Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015); Mental Space Elements of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2015); Cognitive Features of Perception Verbs (Vietnamese and English) (International Conference on Language, Literature & Community, Bhubaneshwar, India 2015); Cognitive Metaphor of Vietnamese Perception Verbs (International Conference on Language, Literature and Society, Bangkok, Thailand, 2016); Ngôn ngữ học tri nhận và việc dạy tiếng Việt (Hội thảo Quốc tế Giảng dạy, nghiên cứu Việt nam học và tiếng Việt – Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn, Vũng Tàu, 2016);  Không gian tri nhận của cặp động từ tri giác “nhìn” và “thấy” (Hội thảo Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt – Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn, Hà Nội 2017); Interesting Cognitive Logic of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2017); Một số nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác “thấy” (Hội thảo Giảng dạy, Nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, Huế, 2018); Vietnamese Perception Verbs - The Transfer of Their Cognitive Metaphors into English (International Journal of Applied Linguistics and Translation 2018); Các nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác thấy trong tiếng Việt (Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM, 2018); Basic Issues of Corpus Stylistics (Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2018); The Transfer of Vietnamese Perception Verbs’ Cognitive Metaphors into English (Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế lần 1 năm 2018 (Viện Ngôn ngữ học), Đà Nẵng); Không gian tri nhận của động từ tri giác (VIỆT NAM HỌC - Tuyển tập 20 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Việt Nam học 2018); Động từ tri giác tiếng Việt - Ẩn dụ tri nhận chuyển di sang tiếng Anh (Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Bình Dương 2019); Độ khó văn bản tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4: Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam học trong thế giới ngày nay, TP HCM 2019); Foreign language teaching from the perspective of cognitive linguistics in cross-disciplinary contexts (The Conference of International Business and Applied Foreign Language Teaching, Taipei, Taiwan 2019); Nhận diện ẩn dụ tri nhận trong tiếng Việt (Nghiên cứu, Giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học 2019); Cognitive Spaces in Vietnamese Sentences (South Asian Research Journal of Arts, Language and Literature 2019); Vào - ra, lên - xuống và ý niệm không gian của người Việt (The Vietnamese Studies Review 2019); Cognitive stylistics/ Cognitive poetics: Interface between linguistics, literary studies and cognitive science (Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2020); Teaching Interactive Vietnamese Writing for Foreigners (International Symposium of Southeast Asian Languages, Teaching and Culture 2021); Cross-disciplinary Language teaching (Asia Association of Computer Assisted Language Learning International Conference (AsiaCall 2021-2)); Một vài so sánh về ngữ nghĩa từ đi trong tiếng Việt với từ 가다 trong tiếng Hàn (Tạp chí Khoa học ĐH Sư Phạm Tp HCM 2021); English Perception Verbs Cognitive Metaphors and Their Equivalence in Vietnamese (Russian Linguistic Bulletin 2021); Xây dựng bài học tiếng Việt theo nguyên lý Constructive Allignment (The Vietnamese Studies Review 2021); Cognitive Linguistics and Vietnamese Language Teaching (Noble International Journal of Social Sciences Research 2021); Elements in the cognitive space of Vietnamese perception verbs (Journal of Language and Linguistic Studies 2022)