Sinh năm 1975 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN HN 2002. Thạc sĩ Ngôn ngữ học 2011; tiến sĩ Ngôn ngữ học 2016 tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Chuyên môn: Ngữ dụng học, dạy tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thỉnh giảng HUTECH, ĐHNN Busan, Hàn Quốc. Các sách đã xuất bản: Tuyển tập Việt Nam học, 2013 (đồng tác giả); Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, 2016 (đồng tác giả); Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018 (đồng tác giả). Các bài báo trên tạp chí trong nước: Ngôn ngữ và Đời sống (số 7, 2013); Ngôn ngữ và Đời sống (số 12, 2013). Các bài báo trên tạp chí nước ngoài: Journal of Vietnamese Studies Review (South Korea, Volume 14, 2016), Journal of Vietnamese Studies Review (South Korea, Volume 15, 2017).