Sinh năm 1964 tại An Giang. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ năm 1986. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2010. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học. Chuyên môn: Ngôn ngữ học.

Thỉnh giảng tại trường Đại học Huflit, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc. Sách đã xuất bản: Tiếng Việt - Một ngoại ngữ I (Busan University of Foreign Studies Press, 2013), Tiếng Việt - Một ngoại ngữ II (Busan University of Foreign Studies Press, 2013), Giáo trình Tiếng Việt trung cấp - Đọc (NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2017). Ngoài ra, còn có các bài báo đăng trên Tạp chí Ngôn Ngữ, Tạp chí Khoa học - ĐHQG Hà Nội.