Sinh năm 1961 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM 2005. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Phnompênh, Campuchia 1989; Trường Đại học Thương mại Nagoya, Nhật Bản 1996-2000 ; Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2016.

Chuyên môn: Ngữ pháp học. Các sách đã xuất bản: Từ điển Việt-Mnông (NXB GD, 2002, cộng tác viên), Từ điển ngữ pháp tiếng Việt cơ bản (NXB ĐHQG TP HCM, 2002, cộng tác viên), Phong cách học thực hành tiếng Việt (NXB ĐHQG TP HCM, 2015). Ngoài ra còn có nhiều bài báo về chuyên môn đăng ở Journal of communication and international studies, Tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHSP và các kỷ yếu hội nghị hội thảo.