Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng Hợp TP HCM năm 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2005. Giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. Chuyên môn Ngữ pháp tiếng Việt.

Học bổng thực tập sinh tiếng Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản từ tháng 10/1995 đến tháng 3/1997. Giảng viên tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Phnompenh, Campuchia 1986; Đại học Ngoại ngữ Kanda, Nhật Bản 2006-2009; Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2015. Các sách đã xuất bản: Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài (VSL1, 2, 3, 4) (đồng tác giả, 2001-2004); Từ điển Ngữ pháp tiếng Việt cơ bản-song ngữ Việt-Anh (thành viên, 2003); Luyện viết đúng từ tiếng Việt (2014). Ngoài ra còn có bài viết đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ (số 16, 2001); các bài viết đăng trong kỷ yếu của Khoa Việt Nam học.