Sinh năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Ngành tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2000. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 2016.

Hiện là giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt – Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp Giảng dạy tiếng. Có các bài báo về chuyên môn Ngôn ngữ học đăng ở các tạp chí Khoa học Xã hội, Ngôn ngữ học và Đời sống, v.v..