Sinh năm 1985 tại TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 1 ngành Quan hệ Quốc tế trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2007. Tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền thông tại Đại học Leeds, Anh Quốc năm 2010 - học bổng bán phần do Khoa Truyền thông, trường Đại học Leeds cấp.

Chuyên môn: truyền thông, báo chí, tiếp thị nội dung, thiết kế trải nghiệm người dùng. Giảng viên thuộc bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Thành viên ban dịch thuật hội thảo khoa học quốc tế do khoa Việt Nam học tổ chức. Thành viên ban dịch thuật báo cáo kiểm định chất lượng AUN bậc cao học ngành Việt Nam học. Bài báo đã xuất bản: "Chảy máu chất xám" ở Việt Nam: giải pháp công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp (Kỷ yếu Hội thảo Liên Khoa Việt Nam học, 2017).