Sinh năm 1981 tại Bạc Liêu. Tốt nghiệp Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM, khoa Đông phương học, tốt nghiệp Đại học Hùng Vương khoa Du Lịch. Thạc sĩ, NCS Khoa Văn hóa học, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Văn hóa học và Du lịch học.

Một số bài viết trong các kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Việt Nam học (ĐHKHXHNV – ĐHQG-HCM): Học ngữ pháp tiếng Việt bằng phương pháp trực quan (2007 - Đồng tác giả), Văn hóa xưng hô của người Việt (2013), Vài trao đổi về phương pháp triển khai một bài đọc hiểu tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài trình độ trung cấp (2010 - Đồng tác giả), Ứng dụng bản đồ tư duy trong việc dạy nói và viết tiếng Việt (2011 - đồng tác giả), Tính nguyên hợp trong Hội Gióng (2013), Văn hóa mẫu hệ trong phong tục hôn nhân của người Chăm (2015), Vị trí du lịch biển đảo ở Việt Nam (2016), Du lịch nông thôn ở ĐBSCL: tiềm năng và thách thức (2018)...