Sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2013.

Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: lịch sử, văn hóa, xã hội phương Đông và Trung Quốc. Thành viên chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ JICA 2010, đại biểu quốc gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2011. Một số bài viết tiêu biểu: Nho giáo ở Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, Xây dựng tâm lí tích cực cho học viên nước ngoài học tiếng ViệtĐôi nét về Phật giáo trong lịch sử dân tộc Chăm.