Print
Staff
Hits: 286

Sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, chuyên ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM năm 2000. Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại học Waseda, Nhật Bản năm 2008.

Giảng viên Khoa Việt Nam học, hiện nay đang học tập và nghiên cứu chương trình Tiến sĩ, ngành Quan hệ Quốc tế, đại học Waseda, Nhật Bản; đồng thời cũng là giảng viên bán thời gian cho hệ đại học và sau đại học, khoa xã hội nhân văn, trường đại học Tsukuba, Nhật Bản. Học bổng của Chubu – Singapore Council từ năm 1997-2001. Học bổng của chính phủ Việt Nam (911) cho chương trình Tiến sĩ tại đại học Waseda từ năm 2016-2019. Một số bài viết: Foreign Students’ Motivation in Vietnamese Language Course at Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Science and Humanities – Ho Chi Minh City National University, Vietnam, (Khon Kaen University, Research Journal 2015). Students Motivation in Martial Arts Club at University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, National University, Vietnam, International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports, 2015,…