Sinh năm 1987 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2010. Thạc sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2013.

Đã có một số bài nghiên cứu về Tuồng Nam Bộ, thơ văn Thiệu Trị đăng trên Tạp chí Văn hóa và Du lịch, kỷ yếu hội thảo giảng dạy - nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, kỷ yếu hội thảo Những vấn đề Văn học và Ngôn ngữ Nam Bộ. Hiện đang là nghiên cứu sinh Ngành Văn học Việt Nam và là giảng viên Khoa Việt Nam học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Chuyên môn: Văn học Việt Nam, Giảng dạy và nghiên cứu văn học, văn hóa Việt Nam.