Sinh năm 1984 tại Nam Định. Thạc sĩ (2011, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM) chuyên ngành Văn học. Có một số bài viết về truyện ngắn Việt Nam đương đại, lý thuyết Hậu thuộc địa, văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (trường hợp Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh) đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội và kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học.

Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Lý luận văn học, ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; giảng viên Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam, Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM.