Sinh năm 1980 tại TP HCM, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2009. Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam.

Đã từng tham gia khóa học ngắn hạn tại Nhật, năm 2008 (Chương trình: Tiếng Nhật dành cho người nghiên cứu). Chuyên môn: Văn hóa. Các bài viết, bài báo trong nước về văn hóa và tiếng Việt đăng trên Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG-HCM)Kỷ yếu hội thảo quốc tế, kỷ yếu hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học: Lịch sự trong tiếng Việt, Nhật (Hội thảo Quốc tế, 2016), Sự giao lưu tiếp biến văn hóa trong ẩm thực Việt Nam (Hội thảo Quốc tế, 2017). Sự thích nghi của người Nhật ở TP HCM (Tạp chí Phát triển KH&CN, 2018). Chiếc áo dài của phụ nữ Việt - quá trình biến đổi (Kỷ yếu hội thảo Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt).