Sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Khoa Đông Phương học 2002. Thạc sĩ Văn hóa học 2006 và hiện là nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa học Trường ĐHKHXH&NV– ĐHQG-HCM.

Từ năm 2007 đến năm 2016 giảng dạy tại Khoa Việt Nam học. Từ năm 2017 đến nay thỉnh giảng tại Trường ĐH Ngoại Ngữ Busan – Hàn Quốc. Giảng dạy: Văn hóa Việt Nam và Tiếng Việt cho người nước ngoài. Chuyên môn: Văn hóa học. Ngoài ra, còn có một số bài báo liên quan đến chuyên ngành được đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tạp chí Tôn giáo…, và cũng đã tham gia đề tài cấp Sở Khoa học và Công Nghệ TP HCM và đề tài cấp Trường.