Sinh năm 1970, tại Bình Định, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn trường Đại học tổng hợp TP HCM 1993.

Tiến sĩ Văn học, Trường ĐH KHXH & NV – ĐHQG-HCM 2014. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Chuyên môn: Văn học dân gian Việt Nam.