Sinh năm 1979 tại Nghệ An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Tiếng Nhật Trường ĐH Ngoại Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001 và Khoa Châu Á Thái Bình Dương học Đại học Ritsumeikan Asia Pacific Nhật Bản năm 2002. Thạc sĩ Nhân học, Trường ĐH Kyushu Nhật Bản năm 2007.

Tiến sĩ Nhân học, Trường ĐH Hiroshima Nhật Bản năm 2017. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Người Hoa - Minh Hương ở đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam; Vấn đề phân biệt kỳ thị giữa các tầng lớp trong xã hội Nhật Bản giai đoạn TK XIX-XX và những hệ quả để lại trong đời sống của một bộ phận cư dân Nhật hiện đại. Đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử phong trào giải phóng của nhóm người được gọi là “Bộ lạc” ở Nhật – Nghiên cứu trường hợp khu dân cư Minami thuộc thành phố Dazaifu tỉnh Fukuoka; đề tài luận án tiến sĩ Nghiên cứu nhân học về Gia phả và Tổ chức xã hội của nhóm “Minh Hương” tại di sản văn hóa thế giới Khu đô thị cổ Hội An. Bài báo chuyên ngành đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học liên Khoa của Khoa Việt Nam học năm 2011, 2012, 2013 và Tạp chí chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa Xã hội Châu Á ĐH Hiroshima Nhật Bản năm 2017.