Lê Giang (bút danh: Đoàn Lê Giang), PGS.TS (TS: 2001, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM, PGS: 2006), Trưởng Khoa Việt Nam học, kiêm Trưởng BM Văn học Việt Nam Khoa Văn học (từ 2018), nguyên Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (từ 2007 đến 2017). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học trung cận đại Việt Nam, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh Việt Nam - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển Việt Nam - Trung Quốc...

Các sách đã xuất bản: Tác phẩm Nguyễn Thông (viết chung, 1983), Nguyễn Lộ Trạch - điều trần và thơ văn (viết chung, 1995), Đại cương văn hóa phương Đông (viết chung, 2000)SGK Ngữ văn 10 (viết chung, 2003), Văn học VN TK.X-XIX: những vấn đề lí luận và lịch sử (viết chung, 2006), Văn học Đông Á từ góc nhìn so sánh (chủ biên, 2011), Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á (đồng chủ biên, 2013), Huyền thoại lập quốc của các nước Đông Á (viết chung, 2014, Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á (viết chung, 2014), Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa (đồng chủ biên, 2015), Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du (đồng chủ biên, 2015), Chuyện tình ma nữ trong truyền kỳ Đông Á (viết chung, 2017), Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông (đồng chủ biên, 2017)... Có hơn 50 bài báo khoa học về văn học Việt Nam, văn học Nam Bộ, văn học Nhật Bản và phương Đông đăng trên các tạp chí Journal for Japanese Studies, The world of Chinese language and literature, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu Hán Nôm, Nghiên cứu Đông Bắc Á, Bình luận văn học... Thành viên ban biên tập các tạp chí Nghiên cứu văn học, Phát triển Khoa học - Công nghệBình luận văn học, Văn hóa và Du lịch… và nhiều hội thảo khoa học quốc tế, trong nước. Tu nghiệp ở trường Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) với học bổng của Bộ Giáo dục Nhật Bản (1993-1995), nghiên cứu về văn học cổ điển Nhật Bản ở TUFS 2003-2004 với tài trợ của Japan Foundation, 2015 với tài trợ của Quỹ Sumitomo... Thành viên Hội đồng Quỹ NAFOSTED, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch văn học - Hội Nhà văn TP HCM, Phó chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP HCM, Hội viên Hội Nghiên cứu văn hóa dân gian VN. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..