Sinh năm 1970 , tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế, 1992. Thạc sĩ Ngữ văn, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh 1997. Tiến sĩ Văn học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP HCM, 2008. Hiện là Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam, Khoa Việt Nam học.

Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu, giảng dạy Văn học Việt Nam, Việt Nam học và giảng dạy tiếng Việt. GV Thỉnh giảng trường: ĐHSP TP HCM, ĐHSP Huế, ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Mở TP HCM, ĐH Chungwoon (Hàn Quốc). Biên tập viên Nhà xuất Bản văn học, Chi nhánh TP HCM; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí The Vietnamese Studies Review, Korean Association of Vietnamese Studies (KAVS).

Các công trình tiêu biểu: Văn xuôi lãng mạn Việt Nam từ 1887 – 2000 (4 tập, Nhiều tác giả), NXB Văn hóa Sài Gòn, 2007; Huyền thoại và văn học (Nhiều tác giả)NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2005; Những đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam trong 15 năm cuối thế kỉ XX, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014,… Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu: Giới thiệu Văn học Việt Nam cho người nước ngoài (cấp cơ sở, 2012); Sự vận động của tiểu thuyết viết về chiến tranh trong văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 dưới góc độ thi pháp thể loại (2018, cấp Đại học Quốc gia). Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu, bài báo về chuyên môn và xã hội đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, trên các các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế: The Vietnamese Studies Review, Korea; Southeast Asia Journal, Korea; Annual International Conference on Language, Literature & Linguistics 2018, Singapore; Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt; Nghiên cứu Văn họcNghiên cứu Đông Bắc Á; Phát triển Khoa học và Công nghệBình luận văn học; Ngôn ngữ và Đời sốngXưa và Nay; Tạp chí Sông HươngNhà văn; Phụ nữ ngày nayVăn nghệ Nha Trang; các Tạp chí Khoa học trường Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Mở; Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Giáo dục TP HCM, Báo Lao Động Đồng Nai,…