Sinh 26/11/1975, tại Tiền Giang, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2000. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2013.

Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học. Một số công trình nghiên cứu: Bàn về lỗi ngữ pháp của học viên nước ngoài học tiếng Việt (2017), Kết cấu vị từ chuyển động do tác động trong tiếng Việt (2017), Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng (2018), Cụm động từ tiếng Stiêng (2018),…