Sinh năm 1968 tại Cần Thơ, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1991. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM 2002, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, University of Queensland, Australia 2013. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Sinh năm 1963 tại Long An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1985. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2006.