Sinh 26/11/1975, tại Tiền Giang, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2000. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2013.

Sinh năm 1964 tại Gia Định-Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1988. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học So sánh.

Sinh năm 1970 , tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế, 1992. Thạc sĩ Ngữ văn, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh 1997. Tiến sĩ Văn học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP HCM, 2008. Hiện là Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam, Khoa Việt Nam học.

Lê Giang (bút danh: Đoàn Lê Giang), PGS.TS (TS: 2001, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM, PGS: 2006), Trưởng Khoa Việt Nam học, kiêm Trưởng BM Văn học Việt Nam Khoa Văn học (từ 2018), nguyên Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (từ 2007 đến 2017). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học trung cận đại Việt Nam, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh Việt Nam - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển Việt Nam - Trung Quốc...

Sinh năm 1979 tại Nghệ An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Tiếng Nhật Trường ĐH Ngoại Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001 và Khoa Châu Á Thái Bình Dương học Đại học Ritsumeikan Asia Pacific Nhật Bản năm 2002. Thạc sĩ Nhân học, Trường ĐH Kyushu Nhật Bản năm 2007.

Sinh năm 1970, tại Bình Định, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn trường Đại học tổng hợp TP HCM 1993.

Sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Khoa Đông Phương học 2002. Thạc sĩ Văn hóa học 2006 và hiện là nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa học Trường ĐHKHXH&NV– ĐHQG-HCM.

Sinh năm 1980 tại TP HCM, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2009. Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam.