BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG

 1. Mục tiêu hoạt động

 

- Ban liên lạc CSV và NTD được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa CSV và NTD với Khoa Việt Nam học nói riêng và với Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc Gia TP. HCM nói chung.

- Hỗ trợ cho các hoạt động của Khoa Việt Nam học thông qua việc giúp đỡ và tạo điều kiện cho SV của Khoa tìm được các cơ hội thực tập tốt nghiệp cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Làm cầu nối cho cựu sinh viên góp phần vào việc nâng cao chất lượng cho chương trình đào tạo của Khoa Việt Nam học, phát triển Khoa ngày càng vững mạnh và hoàn thiện.

 

2. Nội dung hoạt động

 

- Tổ chức các đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Việt Nam học. Cụ thể gồm:

+  Lấy ý kiến phản hồi từ phía các CSV về mức độ hài lòng đối với chương trình đào tạo của Khoa và của Trường.

+  Lấy ý kiến phản hồi từ phía các NTD về sản phẩm đào tạo của Khoa nói riêng và của Trường nó chung.

- Xây dựng một hệ thống quản lý các dữ liệu thống kê có liên quan đến CSV chẳng hạn như số liệu thống kê tỷ lệ tốt nghiệp và tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp v.v..

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động nhằm tạo điều kiện tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa các CSVvới Khoa, giữa CSV với các sinh viên đang học tập tại Khoa, giữa Khoa với NTD. Cụ thể gồm:

+  Tổ chức định kỳ các hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc gặp mặt, trao đổi và giao lưu giữa các sinh viên đang học tập tại Khoa với các CSV và NTD về chuyên môn, ngành nghề và những kỹ năng cần thiết phải chuẩn bị trước khi tốt nghiệp v.v.. để hỗ trợ sinh viên về việc học tập, định hướng nghề nghiệp và tìm kiểm việc làm.

+  Tổ chức các cuộc họp mặt định kỳ thường niên  của Hội CSV Khoa Việt Nam học.

+  Tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng tại Khoa nhằm kêu gọi sự trở lại tham gia của các CSV

-       Xây dựng, quản lý và phát triển Website dành cho CSV và NTD

3. Danh sách các thành viên Ban liên lạc CSV và NTD

 

Ban liên lạc CSV và NTD hoạt động trong khuôn khổ quản lý của Khoa Việt Nam học và đặt trụ sở ngay trong Khoa.

  • Danh sách Ban liên lạc CSV và NTD:

Stt

Họ và tên

Vị trí

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng Ban

 

0916252012

2

Bùi Thị Duyên Hải

Phó trưởng Ban

0909096122

3

Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên

0918299882

4

Nguyễn Thu Lan

Ủy viên

0937460777

5

Cù Thị Minh Ngọc

Ủy viên

0977949090

 

  • Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban:

1)  Trưởng ban: Phụ trách chung các hoạt động của Ban liên lạc CSV và NTD.

2)  Phó trưởng ban: Phụ trách công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những

công việc được phân công.

3) Các thành viên trong Ban liên lạc sẽ đảm nhiệm các công việc theo sự phân công của Trưởng ban theo các nhiệm vụ đã đặt ra như:

a) Phụ trách mảng thông tin: Phụ trách về việc thu thập, lưu trữ và cập nhật thông tin dữ liệu về cựu sinh viên và NTD, phụ trách cập nhật thông tin trên chuyên mục dành cho cựu sinh viên trên Website của Khoa.

b) Tổ chức các sự kiện: Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa và các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

c) Quyên góp để xây dựng nguồn tài  chính:  vận động CSV xây dựng Quỹ học bổng nhằm tạo nguồn tài trợ cho những sinh viên hoặc học viên cao học gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính v.v..

4.  Kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc CSV và NTD trong năm học 2012 – 2013

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Tháng 11 năm 2012

 

-       Thu thập địa chỉ và thông tin của CSV, lập danh sách CSV và NTD

-       Gửi thư mời CSV về tham dự Lễ hội được tổ chức thường niên của Khoa Việt Nam học

 

 

 

 

 

Đã xong

 

12/2012

-       Tổ chức cuộc họp mặt định kỳ thường niên  của Ban

liên lạc CSV và NTD Khoa Việt Nam học lần thứ nhất

-       Gửi thiệp và quà chúc mừng năm mới đến CSV và NTD

Cuộc họp mặt định kỳ thường niên  của Ban liên lạc CSV và NTD lần thứ nhất dự định   sẽ tổ chức cùng ngày với ngày tổ chức Lễ hội của Khoa nhưng đã không thể thực hiện do không có CSV và NTD đến tham dự

01/2013

-      Xây dựng nội dung Website dành cho CSV và NTD

-     Thu thập thông tin về CSV từ  nhiều nguồn khác nhau

-     Xúc tiến việc xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thống

kê liên quan đến CSV

-       Bắt đầu khởi động việc liên lạc với các NTD để tìm địa chỉ các đơn vị có thể tiếp nhận sinh viên năm thứ 3 đến thực tập trong dịp nghỉ hè và sinh viên năm 4 dự thi tuyển vào công ty

 

 

Đã xong

02/2013

 

-       Tiếp tục thực hiện những công việc đang tiến hành trong tháng 1

-       Tiến hành khảo sát và tổng hợp ý kiến của sinh viên về nguyện vọng việc làm sau khi tốt nghiệp

-       Tổng hợp những thông tin cơ bản và địa chỉ liên lạc của sinh viên năm thứ 3 và thứ 4

-       Tiếp tục liên lạc với các NTD để tìm địa chỉ các đơn vị có thể tiếp nhận sinh viên năm thứ 3 đến thực tập trong hè và sinh viên năm 4 dự thi tuyển vào công ty

 

 

 

 

Đã xong

 

03/2013

-       Gửi phiếu khảo sát của Khoa và Trường đến NTD và CSV

-       Tổng hợp phiếu khảo sát đã được phản hồi để gửi cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

-       Văn bản hóa nội dung các ý kiến phản hồi thu được từ các phiếu khảo sát để làm tư liệu cho Khoa

 

 

 

Đang thực hiện

04/2013

-        Tiếp tục liên lạc với các NTD để tìm địa chỉ các đơn vị có thể tiếp nhận sinh viên năm thứ 3 đến thực tập trong hè và sinh viên năm 4 dự thi tuyển vào công ty

-       Các bước chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc Hội thảo các NTD

-       Tổ chức một buổi nói chuyện của NTD hoặc CSV cho sinh viên của Khoa về những nội dung liên quan đến vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

Dự kiến

05/2013

-        Tiếp tục liên lạc với các NTD để tìm địa chỉ các đơn vị có thể tiếp nhận sinh viên năm thứ 3 đến thực tập trong hè và sinh viên năm 4 dự thi tuyển vào công ty

-        Hoàn tất các khâu chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc Hội thảo các NTD

 

Dự kiến

06/2013

-       Tổ chức cuộc Hội thảo các NTD

-       Tổ chức cuộc họp định kỳ của Ban liên lạc CSV và NTD để tổng kết lại những hoạt động đã thực hiện trong năm học 2012 - 2013

-       Đưa sinh viên năm 3 đi thực tập tại các đơn vị đồng ý tiếp nhận

 

 

 

Dự kiến

07/2013

-       Cập nhật thông tin trên Website dành cho CSV và NTD

-       Cập nhật thông tin của sinh viên mới tốt nghiệp và các CSV khác (nếu có)

 

Dự kiến

08/2013

-       Tiếp tục cập nhật thông tin trên Website dành cho CSV và NTD

-       Tiếp tục cập nhật thông tin của sinh viên mới tốt nghiệp và CSV

 

 

Dự kiến

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2012