Văn phòng Khoa Việt Nam học tạm thời không tiếp học viên trực tiếp từ ngày 26/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Khách và học viên có thể liên hệ qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đăng ký học tiếng Việt qua website: vns.edu.vn.

Trân trọng cám ơn.