Căn cứ công văn số 522/TB-XHNV-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc giảng dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp vào học kỳ II, năm học 2021-2022 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM);

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-XHNV-ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2018 về việc Ban hành quy định tổ chức các lớp học Ngoại ngữ không chuyên và Chuẩn trình độ ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy của Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM;

Căn cứ vào kết quả thi cuối khóa Ngoại ngữ không chuyên khóa 40 của các Ngoại ngữ (ngày 09/01/2022 đối với tiếng Anh, ngày 27/3/2022 và đợt bổ sung ngày 03/4/2022 đối với các Ngoại ngữ khác);

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phân công trong việc tổ chức đào tạo Ngoại ngữ không chuyên.

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo thời gian đăng ký và nộp học phí Ngoại ngữ không chuyên khóa 41 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Mức học phí (đối với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga).

TT

Nội dung

Mức học phí

1

Tương đương trình độ A

1.130.000 đồng/lớp/khóa

2

Tương đương trình độ B

1.260.000 đồng/lớp/khóa

* Lưu ý:

- Có một số thay đổi về khung chương trình đào tạo và tên gọi đối với một số ngoại ngữ nên quý Anh/Chị sinh viên chủ động cập nhật thông tin mã lớp học theo Công văn Số: 29/XHNV-TTNN của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ về việc Điều chỉnh thông tin một số khoá học trong chương trình Ngoại ngữ không chuyên (vui lòng xem phụ lục đính kèm) để đăng ký học đúng trình độ.

- Sinh viên đăng ký trình độ NNKC dựa trên kết quả thi khóa NNKC40 trở về trước (Xem kết quả thi trên hệ thống LMS). Sinh viên lần đầu đăng ký học NNKC vui lòng đăng ký trình độ đầu tiên trong chương trình NNKC.

  1. Thời gian học

 

STT

Tên ca học

S: sáng, C: chiều, T: tối

Khoa đăng ký học

(Theo Thông báo 522/TB-XHNV-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2021)

 

1

CA 1

S.2-C.5 (4 tiết)

 

Văn học, Báo chí, Địa lý, Lịch sử, Ngôn ngữ, Nhân học, Truyền thông Đa phương tiện, Triết học, Tôn giáo học, Việt Nam học (chương trình dành cho người VN);

 

2

CA 2

 C.2-S.5 (4 tiết)

Xã hội học, Thư viện – Thông tin học, Giáo dục, Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, Văn hóa học, Công tác xã hội

 

3

CA 3

 S.3-C.6 (4 tiết)

Tâm lý học, Đô thị học, Du lịch, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Tây Ban Nha, Ngữ văn Ý).

 

4

CA 4

T.2-4-6 (3 tiết)

 

Dành cho tất cả các khoa/bộ môn

 

5

CA 5

 T.3-5-7 (3 tiết)

 

Dành cho tất cả các khoa/bộ môn

* Lưu ý:

- Đối với các khoa: Ngữ văn Anh, Đông Phương học, Ngữ văn Nga, Quan hệ quốc tế, Nhật Bản học, Hàn Quốc học sinh viên chủ động đăng ký tham gia các lớp Ngoại ngữ không chuyên theo lịch trống của khoa mình để tham gia lớp học đầy đủ và hiệu quả nhất.

  1. Thời gian đăng ký

- Thời gian đăng ký: từ Thứ Tư ngày 06/04/2022 đến hết Thứ Sáu ngày 15/04/2022.

- Thời hạn đóng học phí khóa học: trước Thứ Sáu ngày 15/04/2022. Sau ngày 15/04/2022 hệ thống ghi danh và đóng học phí sẽ tự động đóng lại.

- Ngày khai giảng dự kiến: Thứ Hai ngày 18/04/2022.

- Hình thức: Học trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG-HCM cơ sở Thủ Đức.

  1. Đăng ký và thanh toán học phí theo các bước sau:

4.1. Sinh viên đăng ký học tại Website Trung tâm Ngoại ngữ theo đường dẫn:

https://ghidanhcfl.hcmussh.edu.vn/

4.2. Sau khi đăng ký khóa học thành công, sinh viên sẽ nhận được email phản hồi từ Trung tâm Ngoại ngữ, vui lòng kiểm tra Email đã đăng ký để nhận ID học viên và làm theo các hướng dẫn cụ thể trong Email để chuyển khoản học phí đúng theo lớp đã đăng ký.

Thông tin liên lạc: Sinh viên xin vui lòng liên hệ chuyên viên Tư vấn tuyển sinh trong khung giờ hành chính qua số điện thoại sau:

  • Anh Lượng: 0977.122.658
  • Anh Sơn: 866.561
  • Hoặc gửi thông tin về địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để kế hoạch giảng dạy và học tập Ngoại ngữ không chuyên khóa 41 được diễn ra thuận lợi, Trung tâm Ngoại ngữ đề nghị tất cả các sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

 TS. Lê Hoàng Dũng