VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt 1 - 2018

  • PDF
DANH SÁCH SV CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2018
STT Ngành MASV TenSV NgaysinhSV Nam/nuSV XeploaiSV HeSV NamcapSV QDTN
344 Việt Nam học 115VNH0008 Nakahara Fuka 26/08/1992 Nữ Khá Chính quy 2018 172/QÑ-XHNV-ÑT, 17-4-2018
345 Việt Nam học 125VNH0024 Ha Hyung Kwon 30/01/1989 Nam Khá Chính quy 2018 172/QÑ-XHNV-ÑT, 17-4-2018
346 Việt Nam học 135VNH0020 Lee Hye Sook 08/06/1960 Nữ Giỏi Chính quy 2018 172/QÑ-XHNV-ÑT, 17-4-2018
347 Việt Nam học 15YS01 Kim Su Jeong 02/03/1996 Nữ Xuất sắc Chính quy 2018 178/QÑ-XHNV-ÑT, 17-4-2018
348 Việt Nam học 15YS03 Park Young Wook 19/03/1993 Nữ Giỏi Chính quy 2018 178/QÑ-XHNV-ÑT, 17-4-2018

Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn