VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Danh Sách Thí sinh trúng tuyển đại học 2018

  • PDF

Danh Sách Thí sinh trúng tuyển đại học 2018

Ghi chú:

- Thí sinh trúng tuyển đến khoa Việt Nam học (phòng A025) làm thủ tục nhập học từ ngày 20/08/2018.

- 9h00 sáng 31/8/2018 tập trung tại phòng D405 để nghe phổ biến kế hoạch học tập.

- Từ ngày 04/09/2018 bắt đầu học theo Thời khóa biểu (Thời khóa biểu được thông báo vào sáng 24/8 hoặc xem trên website của Khoa)


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn