VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Thời khóa biểu các lớp đại học Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

  • PDF

Thời khóa biểu các lớp đại học Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

Ghi chú ký hiệu tên các lớp:

- 15VNH: Lớp năm thứ tư (khóa 2015)

- 16VNH: Lớp năm thứ ba (khóa 2016)

- 17VNH1, 17VNH2: Lớp năm thứ hai (khóa 2017)

- 18VNH1, 18VNH2, 18VNH3: Lớp năm thứ nhất (khóa 2018)

- 17PS: Lớp Pusan năm thứ hai

- 18PS: Lớp Pusan năm thứ nhất

- 18CW: Lớp Chungwoon năm thứ nhất

* Ngày 03/9/2018: các lớp nghỉ bù Lễ 2/9.


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn