VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Hội thảo Khoa học Sinh viên Khoa Việt Nam học năm 2017 Trường KHXH&NV – ĐHQG-HCM

  • PDF

2.2hoithaokhsv2017Đã có truyn thng t 18 năm k t khi thành lp Khoa, hàng năm, hot đng nghiên cu khoa hc ca sinh viên Khoa VNH Trường Đi hc KHXH&NV – ĐHQG-HCM đu được chú trng thc hin và đã to ra nhng tác dng tích cc đi vi tt c sinh viên quc tế đang theo hc ti Khoa. Hot đng nghiên cu khoa hc ca sinh viên đã góp phn quan trng trong vic nâng cao cht lượng đào to. Qua nghiên cu khoa hc, sinh viên Khoa VNH có điu kin rèn luyn và phát huy kh năng nghe - nói - đc - viết tiếng Vit, có điu kin vn dng tri thc đã hc ca chuyên ngành Vit Nam Hc vào thc tế cuc sng VN, t đó nm vng hơn tri thc chuyên ngành trong chương trình đào to. Bên cnh đó, sinh viên cũng hình thành kh năng làm vic đc lp, t giác, ch đng, sáng to – nhng điu kin cn thiết cho ngh nghip tương lai.
Sau khi nghiên c
u khoa hc, nhm to điu kin cho sinh viên công b kết qu nghiên cu ca mình, hàng năm, Khoa VNH Trường KHXH&NV – ĐHQG-HCM đu t chc Hi tho Khoa hc Sinh viên. Hi tho là din đàn đ ging viên và sinh viên trao đi hc thut, chia s kinh nghim nghiên cu.
H
i tho Khoa hc Sinh viên Khoa VNH Trường KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm nay được t chc vào sáng th By ngày 6/5/2017. Ti hi tho, 7 đ tài nghiên cu khoa hc ca 7 nhóm nghiên cu (vi tng cng có 48 sinh viên tham gia), trong đó có 5 nhóm sinh viên VNH chính quy và 2 nhóm sinh viên lp liên kết (t 3 trường đi hc Pusan, Chungwoon và Yongsan). 7 đ tài nghiên cu này đã được các bn sinh viên quc tế được thc hin da trên cơ s chuyến đi thc tp thc tế gn na tháng tnh Trà Vinh vào tháng 1/2017. Trong đó có 3 đ tài v văn hóa m thc, 1 đ tài v văn hóa du lch, 1 đ tài v ngh trng hoa cnh, 1 đ tài v kiến trúc m thut, 1 đ tài v ngh đc trưng đng bng sông Cu Long – làng ngh rượu Xuân Thnh. Chính vì vy, có th nói tt c 7 đ tài nghiên cu trình bày ti Hi tho Khoa hc Sinh viên Khoa VNH 2017 đu là nhng tư liu tham kho có giá tr trong hc tp và nghiên cu ca sinh viên VNH nói riêng và trường Đi hc KHXH&NV nói chung.
1hoithaokhsv2017
3hoithaokhsv2017
4hoithaokhsv2017
5hoithaokhsv2017
6hoithaokhsv2017

VNS Calendar

Last month May 2017 Next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31


Home News Hội thảo Khoa học Sinh viên Khoa Việt Nam học năm 2017 Trường KHXH&NV – ĐHQG-HCM

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn