LỜI GIỚI THIỆU

Nghiên cứu về các cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang là một trong những hướng nghiên cứu thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo giới nghiên cứu Việt Nam học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, do những khó khăn về địa lý và ngôn ngữ, việc nghiên cứu về cộng đồng người Việt (người Kinh) tại Tam Đảo (Quảng Tây, Trung Quốc) vẫn đang là một mảng trống, chưa được nhiều công trình đặt ra.

Lời giới thiệu

 Luận văn “Yếu tố biển trong đời sống văn hoá của người Việt ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận” được học viên cao học Đỗ Hồng Phương bảo vệ thành công vào tháng 11/2019 và được hội đồng đánh giá cao về kết quả nghiên cứu. Chúng tôi xin trích giới thiệu một phần trong chương 3 của luận văn để bạn đọc tham khảo.

 

 

Park Ji Yeon

Lời giới thiệu

 Luận văn Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam hiện nay và bài học kinh nghiệm từ chiến lược phát triển giáo dục của Hàn Quốc giai đoạn 1960- Đầu thế kỉ 21” được học viên cao học Park Ji Yeon bảo vệ thành công vào tháng 3/2019 và được hội đồng khoa học đánh giá cao về kết quả nghiên cứu. Chúng tôi xin trích giới thiệu một phần trong chương 3 của luận văn.

Lời giới thiệu

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho HVCH Lê Trần Phương Đình với đề tài “Hoạt động mưu sinh của người Việt tại Bãi Xếp, Phú Quốc”. Luận văn do TS. Phạm Thanh Duy hướng dẫn. Chúng tôi xin trích giới thiệu Mục lục và một phần trong chương 3 của luận văn.