Print
Vietnamese Culture and Literature
Hits: 313

Nguyễn Thị Diễm Phương*

Nguyễn Hữu Nghị**

DẪN NHẬP

Việt Nam là nước nông nghiệp với khoảng 70% dân cư sinh sống ở nông thôn[1], diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 82,43% tổng diện tích tự nhiên[2] với hơn 40% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, nông thôn Việt Nam là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam không thể không chú ý đến nghiên cứu văn hóa nông thôn Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là vùng Tây Nam Bộ tuy là vùng đất trẻ với lịch sử chỉ hơn 300 năm nhưng chứa đựng bao điều thú vị để khám phá.

Nông thôn Tây Nam Bộ mang những nét văn hóa đặc sắc của một vùng đất sông nước, con người Nam Bộ bình dị, chất phác, trọng nghĩa tình. Nơi đây với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ thống làng nghề đa dạng, văn hóa ẩm thực độc đáo tạo nên một bức tranh nông thôn hấp dẫn và nhiều sắc màu văn hóa. Hiện nay, khi bước vào giai đoạn hiện đại hóa, công nghiệp hóa, bức tranh nông thôn Việt Nam nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng ít nhiều thay đổi. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu khái quát văn hóa nông thôn Tây Nam Bộ truyền thống và những biến đổi của nó trong xã hội hiện nay.

*     ThS, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

**   ThS, Trường Đại học Lạc Hồng.

[1]     Số liệu của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình năm 2015.                                                                                             

[2]     Số liệu của Cổng thông tin điện tử Việt Nam năm 2015, dẫn theo https://baovemoitruong.com/tai-nguyen-thien-nhien/ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2015-cua-viet-nam.html.

 

Văn hóa nông thôn tây Nam Bộ trong xã hội đương đại
-------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 892 đến trang 899)