ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

 Để một vở diễn ra mắt công chúng, trước hết phải có kịch bản, đạo diễn và một dàn diễn viên có tay nghề. Đặc biệt với tuồng đòi hỏi phải có những đào kép chính thật xuất sắc và kịch bản phải hay mới thu hút được người xem.

Nghiên cứu kịch bản tuồng Nam Bộ trước 1945 - thành tựu và thách thức