ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

 Vượt lên trên các ông hoàng yêu văn chương khác không chỉ ở số lượng tác phẩm, đỉnh cao về nghệ thuật, Thiệu Trị còn là một nhà phê bình, nhà nghiên cứu văn học uyên thâm, một người có tri thức, hiểu biết văn học Đông Tây kim cổ sâu rộng với nhiều thể loại từ thơ đến văn, từ Kinh Dịch đến lịch sử, từ văn chương trong nước đến văn chương nước ngoài, từ văn học cổ đến trung, từ thể thuyền liên đến thể đảo ngược...

Những quan niệm nghiên cứu phê bình văn chương cổ của Thiệu Trị