ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

 

     Trước khi cải lương và các loại hình ca múa nhạc khác xuất hiện, tuồng là nghệ thuật độc tôn, duy nhất và có lịch sử tồn tại lâu đời, tạo được nhiều dấu ấn, thu hút sự quan tâm của công chúng, trở nên thân thuộc trong nếp ăn nếp nghĩ của người dân Nam Bộ, đặc biệt tuồng Nam Bộ để lại cho hậu sinh một kho tàng kịch bản tuồng không nhỏ.

Tổng quan tình hình nghiên cứu và tư liệu về kịch bản tuồng Nam Bộ trước năm 1945