Trần Thị Mai*

1. Vùng biển đảo Tây Nam Bộ được đề cập trong phạm vi bài viết này là không gian  bao gồm vùng biển tỉnh Kiên Giang và một phần vùng biển phía Tây tỉnh Cà Mau của Việt Nam, được xác định tọa độ trên bản đồ từ 8020’ đến 10025’ vĩ độ Bắc và 103025’ đến 105007’ kinh độ Đông, kéo dài từ Hòn Khoai (Cà Mau) đến mũi Nam (Hà Tiên) sang phía Bắc đảo Phú Quốc. Vị trí cụ thể như sau: Phía bắc đông bắc đến đông nam giáp hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau; phía bắc đông bắc đến bắc tây bắc giáp hai tỉnh Kampot và Kampongthom của Campuchia; phía bắc tây bắc, tây bắc, tây, tây nam, nam đến đông nam giáp vùng ngoài khơi Vịnh Thái Lan. Diện tích biển đảo thuộc tỉnh Kiên Giang có vùng biển rộng hơn 63.200 km², đường bờ biển dài 200 km với hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ.

 

*     Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG- HCM. 

Hoạt động tổ chức quản lý và khai thác vùng biển đảo Tây Nam Bộ của chúa nguyễn và vương triều nguyễn trong bối cảnh khu vực (thế kỷ xviii – nửa đầu thế kỷ xix)

________________________________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1337 đến trang 1348)