PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ

Tóm tắt

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai là một vấn đề thú vị nhưng khá phức tạp, đó là trung tâm điểm của những biến đổi ngữ âm quan trọng trong tiếng Raglai. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tìm hiểu nguyên nhân hình thành cũng như phạm vi phân bố của các nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai từ đó để hiểu rõ thêm về ngôn ngữ Raglai nói riêng và các ngôn ngữ cùng nhánh nói chung.

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai