TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

Lee Na Yeong, Sinh viên HV, Khoa Việt Nam học

Tóm tắt

Trong giao tiếp, tùy tình huống mà người ta sử dụng lời cầu khiến một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Khảo sát về vấn đề này do chúng tôi thực hiện nhằm tìm hiểu cách học viên Hàn Quốc nói thế nào trong một tình huống ở một lớp học tiếng Việt. Qua kết quả khảo sát và phân tích những chiến lược cầu khiến này, chúng tôi thử đề xuất những bước tiêu biểu trong hoạt động giảng dạy để việc học tập tiếng Việt như một ngoại ngữ được hiệu quả, tránh được những thất bại dụng học không đáng có của học viên Hàn Quốc.

Lời cầu khiến của học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt