TS. Lê Thị Hồng Minh

Tóm tắt

Bài viết này là một gợi ý về nguồn từ đồng âm mà người giảng dạy có thể khai thác để làm cho bài dạy thêm hấp dẫn, giảm thiểu độ khó đối với người học. Đó là: từ đồng âm trong ca dao, dân ca, trong câu đố, câu đối và từ đồng âm từ một số nguồn tư liệu khác. Khai thác sự độc đáo của thú chơi chữ, những cách thử thách trí thông minh và khả năng sử dụng từ đồng âm linh hoạt sẽ không chỉ giúp người học cảm thấy thú vị, tiếp nhận ngôn ngữ tiếng Việt dễ dàng hơn mà còn giúp người học hiểu thêm về văn học, văn hóa, tính cách của người Việt.

Dạy từ đồng âm qua một số thể loại thơ ca dân gian và câu đối