ThS. Cù Thị Minh Ngọc

Tóm tắt

Mục tiêu cuối cùng của đa số học viên học tiếng Việt tại khoa Việt Nam học là có thể sử dụng được tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng các nhu cầu về công việc, giao tiếp của họ. Chính vì vậy, ngoài các vấn đề lý thuyết được giảng dạy tại lớp, cơ hội tự học và thực hành tiếng Việt là một điều kiện tiên quyết giúp học viên đạt được mục tiêu này cách nhanh chóng. Đối với nhiều học viên, lớp học là một môi trường thực hành Tiếng Việt thuận lợi. Tuy nhiên, đây chỉ là một môi trường giả lập, không thật.

Khó khăn trong việc thực hành tiếng Việt ngoài lớp học của học viên Hàn Quốc tại khoa Việt Nam học - trường Đại học khxh&nv, đhqg-hcm