Khoa Việt Nam học trân trọng thông báo và kính mời quý Thầy/Cô và quý anh/chị học viên đến tham dự hội đồng bảo vệ luận văn của học viên cao học, như sau:

Dear Alumni,

As a part of the Faculty's quality management plan, we are currently running a survey to collect alumni's feedbacks on the MA Vietnamese Studies Program. We highly appreciate your help and guarantee that your personal information will be kept confidential.

To participate, PLEASE CLICK HERE.

To LOGIN:

- Username: cuusinhvien

- Password: Csv#1234

Dear current MA students,

As a part of the Faculty's quality management plan, we are currently running a survey to collect alumni's feedbacks on the MA Vietnamese Studies Program. We highly appreciate your help and guarantee that your personal information will be kept confidential.

To participate, PLEASE CLICK HERE

To login:

- Username: khaosat

- Password: khaosat-VNH2