STT

MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

TIẾT

KHÓA

GIẢNG VIÊN

NGÀY HỌC

GiỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

PHÒNG

HỌC

GHI CHÚ

1

Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

2

30

2018/2

PGS.TS.Huỳnh Ngọc Thu

Sáng thứ 7

7:30 - 11:45

11/05 - 15/06/2019

A313

 

2

Lịch sử ngoại giao VN

2

30

2018/2

PGS.TS.Trần Thị Mai

Sáng thứ 3

7:30 - 11:45

07/05 - 11/06/2019

D401

 

3

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa

2

30

2018/2

PGS.TS.Lê Khắc Cường

Tối thứ 5

17:30 - 20:45

02/05 - 06/06/2019

C206

 

4

Vấn đề thân tộc hôn nhân và gia đình ở Việt Nam

2

30

2018/2

TS.Nguyễn Khắc Cảnh

Sáng thứ 4

7:30 - 11:45

08/05 - 12/06/2019

K010

 

5

Phân tầng xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

2

30

2018/2

PGS.TS.Nguyễn Văn Tiệp

Chiều thứ 2

13:30 - 17:00

06/05 - 10/06/2019

C410

 

6

Văn hóa các tộc người ở Việt Nam

2

30

2018/2

TS.Võ Công Nguyện

Chiều thứ 4

13:30 - 17:00

08/05 - 12/06/2019

A303

 

Tổng cộng              12 180

 

 

STT

MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

TIẾT

KHÓA

GIẢNG VIÊN

NGÀY HỌC

GiỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

PHÒNG

HỌC

GHI CHÚ

1

Văn hóa Nam Bộ

3

45

2018/1

TS.Phan Anh Tú

Sáng thứ 5

7:30 - 11:45

02/5/2019 - 27/6/2019

D301

 

2

Các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt

3

45

2018/1

TS.Nguyễn Văn Phổ

Chiều thứ 4 Chiều thứ 6

13:30 - 17:00

3/5/2019 - 31/5/2019

C410

 

3

Văn hóa biển VN

2

30

2018/1

PGS.TS.Phan Thị Yến Tuyết

 

 

 

 

sẽ bắt đầu vào tháng 8, lịch học sx sau

4

Nhân học bảo tồn và phát triển văn hóa

2

30

2018/1

TS.Nguyễn Thị Thanh Hà

Sáng thứ 3

7:30 - 11:45

14/5/2019 - 18/6/2019

D402

 

5

Phân tầng xã hội và đô thị hóa ở VN

2

30

2018/1

PGS.TS.Nguyễn Văn Tiệp

Chiều thứ 2

13:30 - 17:00

6/5/2019 - 10/6/2019

C410

 

Tổng cộng              12 180