STT

MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

TIẾT

KHÓA

GIẢNG VIÊN

NGÀY HỌC

GiỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

PHÒNG

HỌC

GHI CHÚ

1

Văn hóa Nam Bộ

3

45

2018/1

TS.Phan Anh Tú

Sáng thứ 5

7:30 - 11:45

02/5/2019 - 27/6/2019

D301

 

2

Các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt

3

45

2018/1

TS.Nguyễn Văn Phổ

Chiều thứ 4 Chiều thứ 6

13:30 - 17:00

3/5/2019 - 31/5/2019

C410

 

3

Văn hóa biển VN

2

30

2018/1

PGS.TS.Phan Thị Yến Tuyết

 

 

 

 

sẽ bắt đầu vào tháng 8, lịch học sx sau

4

Nhân học bảo tồn và phát triển văn hóa

2

30

2018/1

TS.Nguyễn Thị Thanh Hà

Sáng thứ 3

7:30 - 11:45

14/5/2019 - 18/6/2019

D402

 

5

Phân tầng xã hội và đô thị hóa ở VN

2

30

2018/1

PGS.TS.Nguyễn Văn Tiệp

Chiều thứ 2

13:30 - 17:00

6/5/2019 - 10/6/2019

C410

 

Tổng cộng              12 180