VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Vietnamese Studies

Chương trình đào tạo cử nhân - áp dụng từ khóa 2017
Thursday, 07 December 2017
Chương trình đào tạo cử nhân - áp dụng từ khóa 2017
Student Handbook
Monday, 17 April 2017
Student Handbook
Quy Định về xét tuyển đại học
Wednesday, 22 March 2017
Quy Định về xét tuyển đại học
Về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng ngành Vỉệt Nam học
Thursday, 05 January 2017
Về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng ngành Vỉệt Nam học
Program for bachelor of Vietnamese studies
Thursday, 08 September 2016
The Faculty of Vietnamese Studies offers a Bachelor of Vietnamese Studies. The objectives of this program are:

Read more...

Twin program
Sunday, 06 January 2013
Chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Trường Đại học KHXH–NV thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc được ký kết ngày 13/1/1997. Tiếp theo, ngày 25/1/2002, đại...

Read more...

3 +1 Program
Sunday, 06 January 2013
Dựa trên tinh thần hợp tác đào tạo, Trường Đại học Chungwoon (viết tắt là CWU) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là USSH) cùng cộng tác thực hiện chương trình giáo...

Read more...


Home Vietnamese studies Undergraduate Program

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn