VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Vietnamese Studies

Undergraduate Program
B.A In Vietnamese Studies
Program
Schedule
Twin Program
Program
Schedule
3+1 Program
Program
Schedule
Course Exam Results
Field Trip
B.A In Online Vietnamese Studies
Program
Schedule
Phiếu khảo sát môn học
Graduate Program
M.A In Vietnamese Studies Program
M.A Courses
Schedule
Course Exam Results
Announcements
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Cultural Program
Program
Chương trình Tiến sỉ
Phiếu khảo sát
Forms
Guideline

3+1 Program

3 +1 Program

  • PDF

Dựa trên tinh thần hợp tác đào tạo, Trường Đại học Chungwoon (viết tắt là CWU) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là USSH) cùng cộng tác thực hiện chương trình giáo dục :3 +1 như sau:

Подробнее...Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn