VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Vietnamese Studies

Undergraduate Program
B.A In Vietnamese Studies
Program
Schedule
Twin Program
Program
Schedule
3+1 Program
Program
Schedule
Course Exam Results
Field Trip
B.A In Online Vietnamese Studies
Program
Schedule
Phiếu khảo sát môn học
Graduate Program
M.A In Vietnamese Studies Program
M.A Courses
Schedule
Course Exam Results
Announcements
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Cultural Program
Program
Chương trình Tiến sỉ
Phiếu khảo sát
Forms
Guideline

Phiếu khảo sát môn học

  • PDF

PHIẾU KHẢO SÁT MÔN HỌC (dành cho sinh viên)

Để có cơ sở triển khai các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường ĐH KHXH&NV, nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của anh/ chị về chất lượng đào tạo cho từng môn học. Nhà trường cam kết bảo mật thông tin cho anh/chị cung cấp. (Vui lòng tô đen phương án được chọn.)

Để thực hiện việc khảo sát, quý Anh/Chị nhấn vào đây. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản bên dưới:

- Username: khaosatmonhoc

- Password: KhaoSatMonHoc@2017


Home Vietnamese studies Undergraduate Program Phiếu khảo sát môn học

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn