VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Vietnamese Studies

Undergraduate Program
B.A In Vietnamese Studies
Program
Schedule
Twin Program
Program
Schedule
3+1 Program
Program
Schedule
Course Exam Results
Field Trip
B.A In Online Vietnamese Studies
Program
Schedule
Phiếu khảo sát môn học
Graduate Program
M.A In Vietnamese Studies Program
M.A Courses
Schedule
Course Exam Results
Announcements
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Cultural Program
Program
Chương trình Tiến sỉ
Phiếu khảo sát
Forms
Guideline

Twin Program

Twin program

  • PDF

Chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Trường Đại học KHXH–NV thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc được ký kết ngày 13/1/1997. Tiếp theo, ngày 25/1/2002, đại diện của Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan đã đến làm việc trực tiếp với Đại học Quốc gia  TP Hồ Chí Minh, tiến tới thỏa thuận về chương trình đào tạo chung và công nhận lẫn nhau các tín chỉ, văn bằng.

Подробнее...Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn