VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đánh giá Năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

  • PDF.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VIỆT NAM HỌC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                           

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Định dạng đề thi:

1.1. Đề thi Nghe:

-  Thời gian làm bài: 60 phút. Thí sinh chỉ nghe 1 lần.

-  Hình thức thi: 55 câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

1.2. Đề thi Đọc:

-  Thời gian làm bài: 60 phút.

-  Hình thức thi: 40 câu hỏi trắc nghiệm (10 điểm)

1.3. Đề thi Nói:

-  Thời gian làm bài: 15 phút.

-  Hình thức thi: thí sinh thi vấn đáp với giám khảo về những chủ đề và tình huống khác nhau (10 điểm)

1.4. Đề thi Viết:

-  Thời gian làm bài: 60 phút

-  Hình thức thi: viết chính tả (chỉ nghe 1 lần), viết một bức thư/e-mail, viết theo chủ đề (10 điểm)

2. Quy đổi điểm sang các bậc năng lực:

-  Mỗi kỹ năng được đánh giá theo thang điểm 10.

-  Điểm trung bình của 4 kỹ năng được dùng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Việt.

-  Thí sinh đạt 0 điểm của 1 trong 4 kỹ năng thì đánh giá là không đạt.

-  Bảng quy đổi điểm sang các bậc năng lực

Khung năng lực tiếng Việt Điểm Khung tham chiếu châu Âu
Sơ cấp Bậc 1

Elementary 2 (E2)

Đã học xong 160 tiết (VSL 1)

1,0 -1,5 A1
Bậc 2

Elementary 4 (E4)

Đã học xong 320 tiết (VSL 2)

2,0 - 3,5 A2
Trung cấp Bậc 3

Intermediate 2 (I2)

Đã học xong 480 tiết (VSL 3)

4,0 - 5,5 B1
Bậc 4

Intermediate 4 (I4)

Đã học xong 640 tiết (VSL 4)

6,0 - 7,0 B2
Cao cấp Bậc 5

Advanced 1 (A1)

Đã học xong 720 tiết (bài 5, VSL 5)

7,5 - 8,5 C1
Bậc 6

Advanced 2 (A2)

Đã học xong 800 tiết (VSL 5)

9,0 - 10 C2

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Trưởng Khoa

(Đã ký)

Lê Khắc Cường


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 38 225009; Fax: + 84 8 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn