Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định sổ 1413/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng ngành Việt Nam học;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng của ĐHQG-HCM.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học, hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 1 năm 2021 như sau:

 1. Đối tượng tuyển sinh

Bao gồm người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

+ Cử nhăn văn bằng 1:

 • Thí sinh là người Việt Nam: đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tưong đưcmg.
 • Thí sinh là người nước ngoài: tốt nghiệp trung học phổ thông, có chứng chỉ năng lực tiếng Việt tối thiểu là trình độ BI do Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp.

+ Cử nhân văn bằng 2:

 • Thí sinh là người Việt Nam: thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
 • Thí sinh là người nước ngoài: thí sinh tốt nghiệp đại học với chưong trình học bằng tiếng Việt; hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học và phải có chứng chỉ năng lực tiếng Việt trình độ C1 do Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp.
 1. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh:
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên;
 • Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 
 1. Hình thức và thời gian đào tạo:

Chương trình đào tạo từ xa qua mạng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, được thiết kế linh hoạt, phù họp với nhiều đối tượng; học Online; hình thức thi tập trung; sinh viên có thể rút ngắn quá trình học tập.

 • 04 năm đối với chương trình cử nhân văn bằng 1.
 • 2,5 năm đối với chương trình cử nhân văn bằng 2.
 1. Văn bằng:

Sau khi hoàn tất toàn bộ các yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên được nhận bằng Cử nhân Việt Nam học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG- HCM cấp.

 1. Kế hoạch tuyển sinh và học phí:
 • Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 21/05/2021.
 • Thời gian công bố kết quả: 15/06/2021.
 • Ngày khai giảng dự kiến: tháng 07/2021.

Lưu ỷ: lớp học chỉ mở khi đủ sĩ số tối thiểu.

 • Học phí: 300.000 đồng/tín chỉ (năm học 2020 - 2021) và có thể thay đổi theo từng năm học tiếp theo.
 1. Hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
 • Thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ sau: http://dt.hcmussh.edu.vn, vào mục đào tạo từ xa

hoặc https://sites.google.com/hcmussh.edu.vn/dangkyhetuxa

 • Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/hồ sơ Nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản.

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

+ Số tài khoản: 0071000078289.

+ Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: ĐTTX - “Họ và tên người đăng ký học”.