Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân văn bằng 1 và văn bằng 2 ngành Việt Nam học, hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 2 năm 2022 như sau:


 

 Tên ngành: Việt Nam học
   Mã ngành : 7310630_VB1, 7310630_VB2
1. Đối tượng tuyển sinh
   Bao gồm người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
   100 sinh viên
3. Hình thức và thời gian đào tạo
   Chương trình đào tạo từ xa qua mạng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng; học online; hình thức thi tập trung; sinh viên có thể rút ngắn quá trình học tập.
     - 04 năm đối với chương trình cử nhân văn bằng 1.
     - 2,5 năm đối với chương trình cử nhân văn bằng 2.
4. Văn bằng
   Sau khi hoàn tất toàn bộ các yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên được nhận bằng Cử nhân Việt Nam học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
5. Phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
   a) Cử nhân văn bằng 1

     - Thí sinh là người Việt Nam: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; tổ hợp môn xét tuyển: tổng điểm trung bình học tập 03 năm học THPT đạt từ 15.00 điểm trở lên.
     - Thí sinh là người nước ngoài: tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài; có chứng chỉ năng lực tiếng Việt tối thiểu là trình độ B1 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp; tổ hợp môn xét tuyển: điểm trung bình học tập bậc THPT đạt từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
   b) Cử nhân văn bằng 2
     - Thí sinh là người Việt Nam: tốt nghiệp đại học; tổ hợp môn xét tuyển: điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10) ở bậc đại học.
     - Thí sinh là người nước ngoài: tốt nghiệp đại học; có chứng chỉ năng lực tiếng Việt tối thiểu là trình độ C1 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp; tổ hợp môn xét tuyển: điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10) ở bậc đại học.
6. Kế hoạch tuyển sinh và học phí
   - Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 25/11/2022.
   - Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến: 06/12/2022.
   - Lưu ý: lớp học chỉ mở khi đủ sĩ số tối thiểu.   
   - Học phí: Dự kiến 22.000.000 đồng/năm .
7. Nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển
   - Thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến: tại đây
   Khi đăng ký, thí sinh đính kèm các file ảnh bao gồm:
     + Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ kèm theo dành cho thí sinh đăng ký học văn bằng 1.
     + Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo dành cho thí sinh đăng ký học văn bằng 2.

   - Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/hồ sơ.
   Nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản.
     + Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
     + Số tài khoản: 0911000066668.
     + Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất.
     + Nội dung: ĐTTX - “Họ và tên người đăng ký học”