Ban chủ nhiệm khoa

1/ TS.Trần Thị Mai Nhân

Quyền Trưởng Khoa Việt Nam học, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài
Phụ trách chung mọi hoạt động của Khoa Việt Nam học, Phụ trách trực tiếp: Nhân sự, Tài chính, Đào tạo Sau đại học, Giảng dạy tiếng Việt, Thi năng lực tiếng Việt, NCKH, Khóa Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

ĐTDĐ: 0962641845
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

2/ TS. Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học
Phụ trách công tác Đào tạo đại học, hệ chính quy VNH Quốc tế, Công tác sinh viên, Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu khoa học

ĐTDĐ: 0903817250
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3/ TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học

ĐTDĐ: 0903931116
EMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.