Ban chủ nhiệm khoa

1/ PGS.TS.Lê Giang
Trưởng Khoa Việt Nam học
Phụ trách chung, Công tác tổ chức, Tài chính, Nghiên cứu khoa học.

ĐTDĐ: 0919553381
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.2/ TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Trưởng Khoa Việt Nam học
Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học, Quan hệ quốc tế, Quản lý sinh viên, Đảm bảo chất lượng.

ĐTDĐ: 0916252012
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.3/ TS.Trần Thị Mai Nhân
Phó Trưởng Khoa Việt Nam học
Phụ trách công tác Đào tạo đại học, Giảng dạy tiếng Việt, Quản trị văn phòng.

ĐTDĐ: 0962641845
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.